Wanneer kan ik de onderhoudskosten laten vaststellen bij mijn rijksmonument?

Antwoord:

U stelt de kosten voorafgaand aan de werkzaamheden vast als het om een aanzienlijk bedrag gaat (meer dan 0,75% van de WOZ-waarde) en als u de Restauratiefonds-hypotheek wilt aanvragen. Download het formulier Verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand van de Belastingdienst. De Belastingdienst bekijkt uw verzoek en stelt dan vooraf vast welke kosten aftrekbaar zijn.

In veel gevallen stuurt de Belastingdienst een taxateur om de oude situatie bekijken. Verstuur het verzoek daarom minimaal 10 weken voordat u begint met de werkzaamheden. De taxateur stelt vast welke werkzaamheden vallen onder onderhoud (vervanging en reparatie) en welke onder verbeteringen of veranderingen. Alleen de onderhoudskosten zijn aftrekbaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend