Wanneer kan iemand strafrechtelijk vervolgd worden bij sociale zekerheidsfraude?

Antwoord:

Heeft u onterecht meer dan € 50.000 aan uitkering ontvangen? Dan kan u strafrechtelijk vervolgd worden. Blijkt uit het verhoor met een opsporingsambtenaar dat u met opzet informatie hebt achtergehouden om meer uitkering te krijgen? Dan wordt er proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt vervolgens opgestuurd naar de officier van justitie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-12-2014

Stuur door aan een vriend