Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Antwoord:

Mijn vader jaagt zijn vermogen er doorheen. Wij zijn bang dat er niets meer overblijft als we niet snel ingrijpen. Kunnen we mijn vader niet onder curatele laten stellen?

Als er sprake is van een geestelijke stoornis waardoor iemand niet meer zijn belangen behoorlijk kan waarnemen, is dat een reden om iemand onder curatele te kunnen stellen. Maar de wet noemt ook verkwisting en gewoonte van drankmisbruik als redenen voor een ondercuratelestelling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend