Wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Antwoord:

Als er sprake is van een geestelijke stoornis waardoor iemand niet meer zijn belangen behoorlijk kan waarnemen, is dat een reden om iemand onder curatele te stellen. Maar de wet noemt ook verkwisting en drankmisbruik als redenen voor een ondercuratelestelling.

U moet een verzoek indienen bij de kantonrechter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend