Kan ik als Wsw-geïndiceerde aanspraak maken op het persoonsgebonden budget (pgb)?

Antwoord:

Ja, begeleid werken met een pgb is een recht voor elke persoon die in aanmerking komt voor de Wsw (Wet sociale werkvoorzieningen). Dit pgb moet worden aangevraagd. Voorwaarden zijn:

  • de betrokkene moet hoog op de wachtlijst voor Wsw-werk staan; óf
  • de betrokkene werkt nu al beschut of gedetacheerd en wil de overstap maken naar begeleid werken.

Voorwaarde is ook dat de begeleide werkplek binnen het beschikbare budget blijft.

Een Wsw-plek kan door iemand zelf gevonden worden maar ook door een organisatie die Wsw-geïndiceerden begeleidt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-10-2014

Stuur door aan een vriend