Kan ik als Wsw-geïndiceerde aanspraak maken op het persoonsgebonden budget (pgb)?

Antwoord:

Ja, begeleid werken met een pgb is een recht voor elke persoon die al beschut of gedetacheerd werkt in het kader van de Wsw (Wet sociale werkvoorzieningen). Dit pgb moet worden aangevraagd. Voorwaarde is, dat de betrokkene de overstap wil maken naar begeleid werken.

Voorwaarde is ook dat de begeleide werkplek binnen het beschikbare budget blijft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend