Kan ik als Wsw-geïndiceerde aanspraak maken op het persoonsgebonden budget (pgb)?

Antwoord:

Ja, begeleid werken met een pgb is een recht voor elke persoon die in aanmerking komt voor de Wsw (Wet sociale werkvoorzieningen). De pgb moet worden aangevraagd. Voorwaarden voor een pgb zijn:

  • de betrokkene moet hoog op de wachtlijst voor Wsw-werk staan; óf
  • de betrokkene werkt nu al beschut of gedetacheerd en wil de overstap maken naar begeleid werken.

Voorwaarde is ook dat de begeleide werkplek binnen het beschikbare budget blijft.

Een Wsw-plek kan door iemand zelf gevonden worden maar ook door een organisatie die Wsw-geïndiceerden begeleidt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

02-10-2013

Stuur door aan een vriend