Wanneer is het energielabel voor woningen niet verplicht?

Antwoord:

In de volgende gevallen is het energielabel niet verplicht:

 • Als uw huis verkocht is in 2007, maar pas in 2008 is opgeleverd, bent u niet verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper. Dit geldt ook voor woningen waarvan alleen het voorlopige koopcontract is afgesloten in 2007.
 • De verplichting is niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Het energielabel is niet verplicht voor woonboten, woonwagens en caravans.
 • Als woningbouwverenigingen hun hele gebouwenbestand van een energielabel voorzien, hoeven zij pas op 1 januari 2009 te voldoen aan deze verplichting.

Daarnaast is voor een volgende type woning geen energielabel verplicht:

 • woonwagens;
 • onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten);
 • gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen);
 • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages);
 • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • monumenten;
 • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Bron: Postbus51, vrom.nl

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend