Wanneer is het energielabel voor woningen niet verplicht?

Antwoord:

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

  • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  • woonboten;
  • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
  • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
  • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-10-2015

Stuur door aan een vriend