Wanneer is een recreatief project milieueffectrapportage-beoordelingsplichtig (m.e.r.-beoordelingsplichtig)?

Antwoord:

Dit is afhankelijk van de aard van het project. Voor jachthavens gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld zwembaden, megabioscopen, golfbanen, outletcentra, of sportcomplexen.

Jachthavens zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig als zij 100 ligplaatsen of meer hebben.

Voor overige recreatieve of toeristische voorzieningen geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht als zij:

  • 250.000 bezoekers of meer per jaar trekken;
  • een oppervlakte beslaan van 25 ha of meer;
  • een oppervlakte beslaan van 10 ha of meer in gevoelig gebied.

Voor plannen die kaderstellend zijn voor projecten waarvoor een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt moet een plan-m.e.r. worden opgesteld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend