Wanneer is een passende beoordeling voor een plan nodig?

Antwoord:

Een passende beoordeling moet worden gemaakt wanneer een plan mogelijk belangrijke gevolgen heeft voor het instandhouden van 1 of meer Natura 2000-gebieden.

Dit is vastgelegd in art. 19j, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend