Wanneer is een passende beoordeling voor een plan nodig?

Antwoord:

Een passende beoordeling moet worden gemaakt wanneer een plan mogelijk belangrijke gevolgen heeft voor het instandhouden van een of meer Natura 2000-gebieden.

Dit is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19j, tweede lid ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend