Wanneer is een gedwongen opname toegestaan?

Antwoord:

Iemand kan alleen tegen zijn wil worden opgenomen als:

  • hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf, anderen in zijn omgeving én
  • dit gevaar niet op een andere manier is af te wenden.

De rechter beoordeelt of er sprake is van gevaar voor de patiënt, anderen of zijn omgeving. De rechter kan een rechterlijke machtiging afgeven voor een half jaar, die telkens met 1 jaar kan worden verlengd.

Als het gevaar dringend en acuut is, wordt een zogenoemde Inbewaringstelling (IBS)-procedure gevolgd. Bij deze procedure geeft de burgemeester een IBS-machtiging af, waarmee iemand meteen kan worden opgenomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend