Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? 

Antwoord:

Uw kind hoeft niet naar school als het vrijstelling van de leerplicht heeft. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk: vrijstelling voor leerlingen tot 6 jaar, vrijstelling tot inschrijving en vrijstelling van schoolbezoek. Dit geldt voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Vrijstelling van leerplicht tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. U moet dit wel aan de school melden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal 10 uur per week. Voor deze extra uren heeft u speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vorm van vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Vrijstelling tot inschrijving

Kan uw kind niet naar school gaan door lichamelijke of psychische oorzaken/ Dan hoeft u uw kind niet altijd te laten inschrijven. De leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is om uw kind vrijstelling te verlenen. Er wordt dan een arts of psycholoog ingeschakeld om uw kind te onderzoeken. U kunt ook vrijstelling aanvragen wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school. Hiervoor dient u een verzoek in bij de gemeente.

Vrijstelling van schoolbezoek

Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Ook als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. Voor vakanties krijgt uw kind maximaal 10 dagen per jaar extra vrij. Deze dagen mogen niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend