Wanneer heeft u recht op een Anw-uitkering?

Antwoord:

U komt als nabestaande in aanmerking voor een ANW-uitkering als u nog nog geen recht op AOW heeft, én uw partner verzekerd was voor de ANW. Normaal gesproken is iedere inwoner van Nederland automatisch verzekerd voor de ANW. Verder moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent vóór 1950 geboren, óf
  • U verzorgt een of meer kinderen onder de 18 jaar, óf
  • U bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt.

Gezamenlijk huishouden

U hoeft niet getrouwd te zijn om in aanmerking te komen. Iedere nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, heeft recht op een uitkering. Dat geldt dus ook voor ongehuwd samenwonenden - ongeacht of ze van hetzelfde geslacht zijn - en ook voor broers en zussen.

Gescheiden

Ook als uw ex-huwelijkspartner overlijdt, kunt u recht hebben op een ANW-uitkering. Voorwaarde is wel dat u alimentatie kreeg. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag aan alimentatie dat de overledene verschuldigd was. Om in aanmerking te komen voor een uitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor andere nabestaanden.

Wilt u weten of u een ANW-uitkering krijgt? Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u in aanmerking komt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend