Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een Studenten OV-chipkaart?  

Antwoord:

U heeft recht op studiefinanciering als u een voltijdse of duale opleiding volgt aan een erkende instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) of beroepsopleidende leerweg. Zolang u recht heeft op studiefinanciering, heeft u automatisch ook recht op de Studenten OV-chipkaart.

Voorwaarden studiefinanciering hbo en wo

U krijgt studiefinanciering en een Studenten OV-chipkaart als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U volgt een opleiding aan een erkende instelling voor hbo of wo.
  • U volgt een voltijdse of duale opleiding.
  • U bent nog geen 30 jaar als u studiefinanciering aanvraagt.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.

Voorwaarden studiefinanciering beroepsopleidende leerweg

U krijgt studiefinanciering en een Studenten OV-chipkaart als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U volgt een beroepsopleidende leerweg aan een erkende instelling.
  • U volgt een voltijdse of duale opleiding.
  • U volgt een opleiding van minimaal een jaar.
  • U bent nog geen 30 jaar als u studiefinanciering aanvraagt.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.

Meer informatie

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u ouder dan 30 jaar? U kunt in bepaalde gevallen toch studiefinanciering krijgen. Meer informatie hierover vindt u bij DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-11-2012

Stuur door aan een vriend