Wanneer kan ik een vergoeding voor planschade aanvragen?

Antwoord:

Als uw woning, bedrijfsgebouw of een andere onroerende zaak in waarde daalt of u minder inkomsten hebt omdat een ruimtelijk plan wordt uitgevoerd, kunt u een vergoeding voor planschade aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een vergoeding krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • De schade is een gevolg van een bepaling in het bestemmingsplan, een vrijstelling, een bouw- of aanlegvergunning, een planologische kernbeslissing of een ander planologisch besluit.
  • Het is niet redelijk dat u de schade zelf moet betalen.
  • De schade is niet verzekerd of al op andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening).

Schade deels zelf betalen

In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Bij inkomensderving: u betaalt zelf het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen.
  • Bij waardevermindering: u betaalt zelf het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak.

U vraagt de schadevergoeding aan bij de gemeente. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend