Wanneer heb ik recht op een halfwezenuitkering? 

Antwoord:

Voor het recht op een halfwezenuitkering is van belang wie het kind verzorgt. Dit is meestal de nabestaande, maar het kan ook een ander zijn die het kind in huis neemt en verzorgt. Verzorgt u als nabestaande een kind van uzelf en uw overleden partner dat jonger is dan 18 jaar, dan krijgt u voor dit kind een halfwezenuitkering. Ook als u gescheiden bent van de overleden ouder of u woonde niet meer samen, dan heeft u recht op deze uitkering. De uitkering vervalt niet als u gaat trouwen of met een ander gaat samenwonen.

Er kan maar 1 halfwezenuitkering voor een gezin met meer dan 1 kind worden toegekend. Zolang in uw gezin een kind onder de 18 jaar verblijft, ontvangt u de halfwezenuitkering.

Verzorger

Verblijft een kind van de nabestaande niet bij de nabestaande maar wordt het in een ander huishouden verzorgd, dan ontvangt de verzorger van het kind de halfwezenuitkering. Het gaat hierbij niet om tijdelijke, maar duurzame verzorging (minstens een halfjaar).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend