Wanneer geldt de milieueffectrapportageplicht (m.e.r.-plicht) voor kernenergiecentrales?

Antwoord:

Bij de oprichting van een kernenergiecentrale is milieueffectrapportage verplicht wanneer de activiteit een centrale met een constant vermogen van meer dan 1 kilowatt (thermisch) betreft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend