Wanneer geldt de milieueffectrapportageplicht voor splijtstoffen?

Antwoord:

De milieueffectrapportageplicht (m.e.r.-plicht) geldt altijd voor de oprichting van een inrichting die bestemd is voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen of voor de productie of de verrijking van splijtstoffen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend