Wanneer geldt de milieueffectrapportageplicht (m.e.r.-plicht) met betrekking tot splijtstoffen?

Antwoord:

De milieueffectrapportageplicht (m.e.r.-plicht) geldt altijd voor de oprichting van een inrichting die bestemd is voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen of voor de productie of de verrijking van splijtstoffen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend