Wanneer geldt de milieueffectrapportageplicht voor radioactief afval?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van de bewerkingen die op het radioactief afval worden toegepast. Voor inrichtingen die radioactief aval of splijtstoffen alleen opslaan gelden andere regels dan voor inrichtingen die deze stoffen behandelen of verwijderen.

De de m.e.r.-plicht geldt zonder uitzondering voor de oprichting van een inrichting die bestemd is voor:

  • de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval;
  • de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen;
  • uitsluitend de definitieve verwijdering van radioactief afval.

Voor inrichtingen die uitsluitend de opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval van een andere inrichting verzorgen geldt de m.e.r.-plicht wanneer de opslag van afval een periode van 10 jaar of langer bestrijkt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend