Wanneer geldt de milieueffectrapportage-beoordelingsplicht voor radioactief afval?

Antwoord:

De wijziging of uitbreiding van een inrichting waar radioactief afval wordt verwerkt is milieueffectrapportage-beoordelingsplichtig (m.e.r.-beoordelingsplichtig) wanneer door deze activiteit de toename van de behandelingscapaciteit en/of de opslagcapaciteit de vastgestelde normen overschrijdt.

Dit is het geval wanneer door de activiteit het volgende wordt bereikt:

  • een vergroting van de behandelingscapaciteit van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval met meer dan 50%;
  • een vergroting van de totale opslagcapaciteit met meer dan 50% of met meer dan 10.000 m3.

Deze regels gelden voor inrichtingen die bestemd zijn voor:

  • de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval;
  • de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen;
  • uitsluitend de definitieve verwijdering van radioactief afval;
  • uitsluitend de opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval van een andere inrichting.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend