Wanneer geeft de staatssecretaris van Economische Zaken een verklaring van geen bedenkingen af voor flora en fauna?

Antwoord:

U hebt een verklaring van geen bedenkingen nodig als u iets wil doen dat invloed heeft op beschermde planten of dieren. In de verklaring van geen bedenkingen geeft het ministerie aan welke voorschriften en beperkingen u zich moet houden.

Vraag eerst een omgevingsvergunning. Vul het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde plant-en diersoorten’ in. U moet zelf nagaan of uw handelen invloed heeft op beschermde dieren en planten. U krijgt de verklaring samen met uw omgevingsvergunning.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

22-02-2013

Stuur door aan een vriend