Wanneer eindigt mijn zorgverzekering?

Antwoord:

Beëindiging van uw zorgverzekering is mogelijk in een aantal situaties:

Opzeggen van zorgverkering

  1. U kunt uw zorgverzekering opzeggen per 1 januari van het volgende jaar, ook als de premie of de voorwaarden niet worden aangepast. Een opzegging die u op 31 december doet, gaat op 1 januari van het volgende jaar in.
  2. U kunt tussentijds opzeggen, als uw zorgverzekeraar de voorwaarden van de zorgverzekering in negatieve zin aanpast (waardoor u minder vergoedingen krijgt) of de premie verhoogt. In de meeste gevallen zullen verzekeraars hun voorwaarden wijzigen per 1 januari. Een zorgverzekeraar die verzekeringsvoorwaarden of de premie wijzigt, moet u dat tenminste 6 weken van tevoren aan u meedelen.

Stoppen van zorgverzekering

  1. Uw zorgverzekering stopt, als de vergunning van een zorgverzekeraar om de zorgverzekeringswet uit te voeren wordt ingetrokken.
  2. Uw zorgverzekering stopt, als u verhuist en daardoor buiten het werkgebied van een (niet landelijk werkende) zorgverzekeraar komt te wonen. Als u door te verhuizen geen recht meer heeft op een provinciale zorgverzekering, maar nog wel in het werkgebied van de verzekeraar blijft wonen, moet hij u een ander zorgverzekering aanbieden. U kan op dat moment ook voor een andere zorgverzekeraar kiezen.
  3. Uw zorgverzekering stopt, als u overlijdt.
  4. Uw zorgverzekering stopt, als uw verzekeringsplicht eindigt, bijvoorbeeld als u in actieve militaire dienst gaat of u zich vestigt in het buitenland (zonder dat er sprake is van inkomsten uit Nederland in verband met werk in Nederland).

De zorgverzekering eindigt in de laatste 4 situaties op de dag die volgt op de gebeurtenis.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-05-2013

Stuur door aan een vriend