Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

Antwoord:

Als u alleen de voogdij heeft, eindigt dit als het kind 18 jaar wordt of eerder trouwt. De voogdij kan ook stoppen omdat een of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, zal de rechter opnieuw een voogd benoemen. U kunt als voogd ook uit het gezag worden ontzet.

Daarnaast kunt u door de rechtbank worden ontheven van uw functie als voogd als:

  • u aantoont dat u door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat bent de voogdij uit te oefenen en u de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • u 65 jaar of ouder bent en u de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • iemand die tot gezag bevoegd is zich schriftelijk bereid heeft verklaard om de voogdij van u over te nemen en de kantonrechter dit in het belang van het kind ook wenselijk vindt.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend