Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind? 

Antwoord:

Als u alleen de voogdij heeft, eindigt dit als het kind 18 jaar wordt of eerder trouwt. De voogdij kan ook stoppen omdat 1 of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, zal de rechter opnieuw een voogd benoemen. U kunt als voogd ook uit het gezag worden ontzet. Daarnaast kunt u door de rechtbank worden ontheven van uw functie als voogd als:

  • u aantoont dat u door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat bent de voogdij uit te oefenen en de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • u 65 jaar of ouder bent en de rechter verzoekt om u van uw taak te ontheffen;
  • iemand die tot gezag bevoegd is zich schriftelijk bereid heeft verklaard om de voogdij van u over te nemen en de kantonrechter dit in het belang van het kind ook wenselijk vindt.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend