Wanneer betaalt UWV de kosten die ik voor mijn bezwaar of beroep heb gemaakt?

Antwoord:

Als u bezwaar maakt of in beroep gaat kan het zijn dat u kosten maakt. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten of kosten voor rechtsbijstand. Als uw bezwaar tegen een beslissing terecht is, kan UWV een kostenvergoeding betalen. U moet dan wel om een kostenvergoeding hebben gevraagd, voordat UWV een beslissing neemt. U doet dit in uw bezwaarschrift.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierechten betalen. Deze kunt u terugkrijgen als de rechter u gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of u recht hebt op vergoeding van andere kosten, zoals reiskosten of kosten van rechtsbijstand. Wilt u een schadevergoeding eisen? Dan moet u dit al tijdens de beroepsprocedure laten weten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2016

Stuur door aan een vriend