Wanneer ben ik verzekerd voor de AWBZ?

Antwoord:

Als u in Nederland woont of werkt, dan bent u bijna altijd verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U bent verzekerd voor medische kosten die:

  • niet onder de zorgverzekering vallen én
  • voor bijna niemand te betalen zijn

Premie AWBZ

U betaalt voor de AWBZ een premie. Dit is een vast percentage van uw inkomen. De premie wordt automatisch ingehouden op uw loon of uitkering. Bent u niet in loondienst en hebt  u geen uitkering? Dan betaalt u de AWBZ-premie zelf aan de Belastingdienst. U ontvangt dan een aanslagbiljet waarop staat hoeveel u moet betalen.

Niet verzekerd voor AWBZ

Woont u in het buitenland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de AWBZ. Er geldt ook een uitzondering voor mensen die werken voor een volkenrechtelijke organisatie, zoals de VN of de NAVO. Woont u nog maar pas in Nederland? Dan kan er een wachttijd zijn om gebruik te maken van AWBZ-zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-04-2014

Stuur door aan een vriend