Wanneer ben ik verzekerd voor de AWBZ?

Antwoord:

Als u in Nederland woont of werkt, dan bent u bijna altijd verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U betaalt de premie voor de AWBZ via uw loon of uitkering of direct aan de Belastingdienst. Bent u verzekerd voor de AWBZ, dan krijgt u medische kosten vergoed die:

  • niet onder de zorgverzekering vallen én
  • voor bijna niemand te betalen zijn

Premie AWBZ

U betaalt voor de AWBZ een premie. Dit is een vast percentage van uw inkomen. De premie wordt automatisch ingehouden op uw loon of uitkering. Bent u niet in loondienst en heeft u geen uitkering? Dan betaalt u de AWBZ-premie zelf aan de Belastingdienst. U ontvangt daarvoor een aanslagbiljet waarop staat hoeveel u moet betalen.

Eigen bijdrage AWBZ

Als u gebruikmaakt van zorg uit de AWBZ, betaalt u ook een eigen bijdrage. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen deze eigen bijdrage niet. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van:

  • uw leeftijd
  • inkomen
  • gezinssamenstelling

Het CAK berekent dit voor u en stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Niet verzekerd voor AWBZ

Woont u in het buitenland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de AWBZ. Er geldt ook een uitzondering voor mensen die werken voor een volkenrechtelijke organisatie, zoals de VN of de NAVO. Woont u nog maar pas in Nederland? Dan kan er een wachttijd zijn om gebruik te maken van AWBZ-zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-05-2013

Stuur door aan een vriend