Wanneer ben ik verplicht aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te doen?

Antwoord:

U bent verplicht een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te doen als de Belastingdienst u daarom vraagt. Meestal stuurt de Belastingdienst de uitnodiging in januari of februari. U moet de aangifte vóór 1 april hebben ingestuurd. Uitstel is mogelijk. U moet dit wel aanvragen bij de Belastingdienst.

Om aangifte vragen

Hebt u geen uitnodiging gehad, maar had u het afgelopen jaar nog meer of andere inkomsten dan uit loon of een uitkering? Dan kunt u de Belastingdienst ook zelf vragen om aangifte te mogen doen. U moet dit doen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u deze inkomsten had.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend