Wanneer ben ik geslaagd voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

U bent geslaagd voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wanneer u alle examenonderdelen hebt behaald. U moet voor de toetsen van alle deelkwalificaties een voldoende halen. U moet ook voor de beroepspraktijkvorming een voldoende halen. De regels voor het examen staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de mbo-opleiding.

Iedere mbo-opleiding is gericht op het behalen van een bepaalde kwalificatie of beroepsvaardigheid. Dit staat beschreven in het kwalificatiedossier. Een kwalificatie bestaat uit een aantal deelkwalificaties. De deelkwalificaties zijn weer opgebouwd uit competenties (of eindtermen). Deze zeggen iets over uw kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding. U wordt tijdens het examen voor een deelkwalificatie getoetst op al deze kwaliteiten.

Als u voor een deelkwalificatie bent geslaagd, ontvangt u een certificaat. Als u alle deelkwalificaties heeft behaald, krijgt u een mbo-diploma. Dit geldt zowel voor het praktijkgedeelte als het theoriegedeelte.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend