Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?  

Antwoord:

Of u arbeidsongeschikt bent, en zo ja in welke mate hangt af van een keuring. U krijgt die keuring nadat u 2 jaar ziek bent, en uw werkgever heeft 2 jaar uw loon doorbetaald. De keuring wordt uitgevoerd door keuringsartsen van het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Er zijn uiteindelijk 2 soorten uitkomsten mogelijk nadat u bent gekeurd:

  • U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als u volgens de keuringsartsen van het UWV nog wel kunt werken, maar met dat werk verdient u minstens 35% minder loon. U kunt dan een uitkering krijgen op basis van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u niet meer kunt verdienen dan 20% van uw laatstverdiende loon en u wordt volgens het UWV ook niet meer beter. U krijgt dan een uitkering op grond van de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Alleen mensen die voor 1 januari 2004 al arbeidsongeschikt waren, en dat nog steeds zijn, kunnen nog recht hebben op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Bent u arbeidsongeschikt verklaard, dan wordt u na verloop van tijd opnieuw opgeroepen voor een medische keuring. Het is bij die keuring niet van belang of op dat moment er ook werk te vinden is dat u kunt doen. Het gaat om beroepen en om wat daar gemiddeld mee kan worden verdiend.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-09-2011

Stuur door aan een vriend