Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?  

Antwoord:

U bent arbeidsongeschikt als u op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunt werken. In de eerste 2 jaar van uw ziekte moeten u en uw werkgever proberen of u weer kunt werken. UWV beoordeelt of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan om weer aan het werk te gaan. Was dat het geval, maar is de re-integratie toch niet gelukt? Dan kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De keuringsarts van UWV stelt vast of u arbeidsongeschikt bent en zo ja in welke mate. Bent u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan komt u niet in aanmerking voor de WIA.

De WIA bestaat uit 2 regelingen.:

  • de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA);
  • de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Kunt u nog gedeeltelijk werken? Dan kunt u een uitkering krijgen op basis van de WGA.

Is de kans dat u weer herstelt zeer klein? Dan krijgt u een uitkering op grond van de IVA.

Bent u arbeidsongeschikt verklaard,? Dan wordt u na verloop van tijd opnieuw opgeroepen voor een medische keuring. Het is bij die keuring niet van belang of op dat moment er ook werk te vinden is dat u kunt doen. Het gaat om beroepen en om wat daar gemiddeld mee kan worden verdiend.

Had u voor 1 januari 2006 al arbeidsongeschiktheidsuitkering, was u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt en bent u dat nog steeds voor minimaal 15%? Dan behoudt u uw uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend