Waarvoor wordt de ouderbijdrage gebruikt?

Antwoord:

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten binnen en buiten de school. Het gaat om activiteiten waarvoor de school geen geld krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de basisschool zijn dit bijvoorbeeld schoolreisjes of schoolzwemmen. Op de middelbare school wordt de ouderbijdrage gebruikt voor bijvoorbeeld aanvullend lesmateriaal en excursies.

Meer informatie

Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids van de betreffende school. U kunt ook terecht bij het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs: 5010.nl.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-10-2012

Stuur door aan een vriend