Waaruit bestaat de regelgeving voor biologische productie?

Antwoord:

De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese en Nederlandse wetteksten en reglementen van de stichting Skal. Skal houdt u via haar nieuwsbrief op de hoogte van veranderingen in de regelgeving.

De EU kent officiële regels voor het op de markt brengen van biologische producten. De aanduiding ‘biologisch’ is dan ook wettelijk beschermd. Kern van deze regelgeving is dat de biologische productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt.

Nederland volgt de standaardeisen van de EU en Skal houdt toezicht op de naleving ervan. Hiervoor heeft Skal diverse reglementen en hanteert ze vastgestelde procedures.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend