Waaruit bestaat de lerarenbeurs?   

Antwoord:

De lerarenbeurs bestaat uit een beurs voor het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de kosten voor studiemiddelen en reizen. Wanneer u een reguliere bachelor- of masteropleiding volgt, heeft u bovendien recht op een beurs voor studieverlof/vervanging.

De beurs voor studieverlof wordt aan uw werkgever uitbetaald, voor het bekostigen van de vervanging van uw werkzaamheden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend