Waarover kan ik klagen bij een Medisch Tuchtcollege?

Antwoord:

Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Het gaat om de volgende 2 tuchtnormen:

 • 1e tuchtnorm: zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten
 • 2e tuchtnorm: handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg

1e Tuchtnorm: zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten

U kunt hierbij denken aan:

 • een verkeerde of te late diagnose
 • een chirurgische fout
 • verkeerde medicijnen voorschrijven of geven
 • onvoldoende informatie geven over de (gevolgen van een ) behandeling
 • schending van het beroepsgeheim
 • het ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag

2e Tuchtnorm: handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg

U kunt hierbij denken aan:

 • een zorgverlener die weigert deel te nemen aan een waarnemingsregeling
 • een zorgverlener die onjuist optreedt in de media, bijvoorbeeld onnodig onrust creëert
 • een zorgverlener die onjuist declaraties indient  bij een ziektekostenverzekeraar

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u bij Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2016

Stuur door aan een vriend