Waarom worden niet meer wegen aangelegd?  

Antwoord:

Er worden wél meer wegen aangelegd. Echter, om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren, is meer nodig. De overheid volgt hiervoor 3 sporen: bouwen, benutten en beprijzen.

Naast betere benutting en aanleg van nieuwe wegen (tot 2020 is daar € 32 miljard voor gereserveerd), overweegt de overheid een kilometerprijs in te voeren. Ook investeert de overheid in verbetering van het openbaar vervoer (tot 2020: € 35 miljard).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-02-2015

Stuur door aan een vriend