Waarom moet ik mijn oude rijbewijs inleveren als deze niet meer geldig is?   

Antwoord:

Volgens de Europese rijbewijsrichtlijn is het uitgangspunt: 1 houder, 1 rijbewijs.

Dat betekent dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat een oud rijbewijs kan worden gebruikt om in een andere lidstaat een rijbewijs te krijgen. Daarom is in de Wegenverkeerswet 1994 bepaald dat een nieuw rijbewijs alleen mag worden afgegeven tegen inlevering van het oude rijbewijs. In het Reglement rijbewijzen staat bovendien dat de gemeenten oude rijbewijzen moeten vernietigen. Om die reden kunt u uw oude rijbewijs dus ook niet terugkrijgen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2015

Stuur door aan een vriend