Waarom is er identificatieplicht in de zorg?

Antwoord:

Er is een identificatieplicht in de zorg om:

  • misbruik te voorkomen
  • de kosten van uw behandeling te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar

Misbruik voorkomen

In de zorg wordt gewerkt met zorgpassen. Om misbruik te voorkomen is er een identificatieplicht. Gebruikt u een zorgpas van een ander? Dan is dit strafbaar. Als u een zorgpas van een ander leent, steelt of huurt dan betaalt u geen premie, en is er sprake van fraude.

Medisch risico

Misbruik van een zorgpas geeft medische risico's. U hebt niet hetzelfde medisch dossier als de patiënt waarvan u de zorgpas gebruikt. Dat kan erg gevaarlijk zijn.

Controle van burgerservicenummer (BSN)

Op een zorgpas staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit nummer staat ook op uw identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart). Zorgaanbieders controleren of het BSN-nummer klopt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend