Waarom is er aandacht voor de arbeidsmarktpositie van allochtonen?

Kort antwoord:

Antwoord:

Dit is van belang om sociale redenen en voor de economie. Een sociale reden is dat er geen groepen (bewust of onbewust) buitengesloten mogen worden. Voor de economie is het belangrijk omdat iedereen nodig is om de economie draaiende te houden.

Vooral onder niet-westerse allochtonen is de werkloosheid groter dan onder autochtonen. In 2012 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren snel opgelopen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend