Waarom is de Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) ingevoerd?

Antwoord:

De achterliggende gedachte van de Wet BEU is de gelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden binnen en buiten Nederland. Is er een objectieve rechtvaardiging voor het enkele feit dat een uitkeringsgerechtigde buiten Nederland woont om vast te stellen of de gerechtigde nog steeds aan de voorwaarden voor het recht op uitkering voldoet, die tot een andere behandeling ter zake zou moeten leiden, dan voor een uitkeringsgerechtigde die in Nederland woont? Die objectieve rechtvaardiging is er niet. Derhalve was de regering van mening dat om die achterliggende gedachte te kunnen realiseren een verbetering diende te worden vastgelegd van de handhaving voor het recht op uitkering buiten Nederland via controles. De Wet BEU maakt het exporteren (uitvoeren) van een uitkering alleen nog mogelijk naar een EU/EER-land en Zwitserland en naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten met goede handhavingsafspraken. Mensen die buiten Nederland in een niet-verdragsland gaan wonen, verliezen hun uitkering, tenzij ze met hun uitkering reeds voor 1 januari 2000 in een niet-verdragsland woonden. De exportbeperking geldt niet voor mensen die in het buitenland hebben gewerkt voor bepaalde ontwikkelingsorganisaties of voor een volkenrechtelijke organisatie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-08-2014

Stuur door aan een vriend