Waarom is de CE-markering ingevoerd? 

Antwoord:

Er zijn verschillende redenen voor de invoering van de CE-markering. De belangrijkste redenen zijn:

  • De markering maakt het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken. Het grote voordeel is dat de gehele bouwsector op dezelfde wijze haar producten beproeft en controleert.
  • De Europese technische specificaties schrijven voor alle betrokken landen per productgroep dezelfde testmethoden voor. Het is dus mogelijk om de testresultaten met elkaar te vergelijken. Nu hanteert elk land vaak eigen testmethodes. Dubbel werk dus, dat niet meer nodig zal zijn.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de CE-markering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend