Waarom is de CE-markering ingevoerd? 

Antwoord:

Er zijn verschillende redenen voor de invoering van de CE-markering. De belangrijkste redenen zijn:

  • De CE-markering maakt het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken. Het grote voordeel is dat de gehele bouwsector op dezelfde wijze haar producten beproeft en controleert.
  • De Europese technische specificaties schrijven voor alle betrokken landen per productgroep dezelfde testmethoden voor. Het is dus mogelijk om de testresultaten met elkaar te vergelijken. Nu hanteert elk land vaak eigen testmethodes. Dubbel werk dus, dat niet meer nodig zal zijn.

– De invoering van de CE-markering is een verdere stap op de weg naar 1 open Europese markt. Voor die markt is het belangrijk dat zo veel mogelijk belemmeringen op nationaal niveau verdwijnen. Voor leveranciers van bouwproducten verdwijnen dubbele controles in de verschillende lidstaten. De CE-markering draagt dus bij aan een vrij verkeer van goederen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend