Waar zijn pensioenen voor bedoeld?

Antwoord:

U ontvangt een pensioen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en stopt met werken. Het doel van een pensioen is dat u in die situatie toch een inkomen heeft. Dat inkomen bestaat meestal uit één of meer uitkeringen die pijlers worden genoemd. De eerste pijler van het pensioen wordt vanuit de overheid geregeld en bestaat uit de AOW (Algemene Ouderdomswet). De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de toekenning en betaling van de AOW. De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd. Misschien heeft u zelf nog gespaard voor uw pensioen of een pensioenverzekering afgesloten. Dat noemen we de derde pijler.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2013

Stuur door aan een vriend