Waar wordt bij de APK-keuring op gelet als het gaat om de remmen?

Antwoord:

De keurmeester onderwerpt de remmen aan een uitgebreide test.

Hij gaat na of de remmen goed werken en of de wielen op dezelfde as (dus het linker- en rechtervoorwiel, en het linker- en rechterachterwiel) even hard remmen. Uit deze test komt ook naar voren of de achterwielen niet veel harder remmen dan de voorwielen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-10-2015

Stuur door aan een vriend