Waar kan ik een voorziening aanvragen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Antwoord:

Een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt u aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u ingeschreven staat.

Hulp vragen

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. De gemeente kan u daarbij vragen (ook) mantelzorgers in te schakelen. Kunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan kunt u een Wmo-voorziening aanvragen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend