Waar kan ik terecht met een klacht over seksuele intimidatie in de zorg?

Antwoord:

Voelt u zich seksueel geïntimideerd door een zorgverlener? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Ook kunt u naar de rechter stappen.

Zorginstelling en hun meldingsplicht

Om te beginnen moet u uw klacht melden bij de zorginstelling zelf. Zorginstellingen zijn verplicht beleid te voeren tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Ze zijn wettelijk verplicht slachtoffers op te vangen en te beschikken over een klachtenregeling, klachtencommissie en een vertrouwenspersoon.

Zorginstellingen zijn ook verplicht om elk geval van seksueel misbruik waarbij een patiënt, cliënt of medewerker van de instelling betrokken is geweest, te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend