Waar kan ik een klacht over mijn zorgverzekeraar indienen?  

Antwoord:

Dien uw klacht eerst in bij uw zorgverzekeraar zelf.

U schrijft een brief aan uw zorgverzekeraar, waarin u duidelijk aangeeft waarom u een klacht indient.

Vermeldt ook uw naam en adres. Stuur een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2013

Stuur door aan een vriend