Waar moet ik zijn met een klacht over een onvrijwillige opname (BOPZ)?

Antwoord:

Een klacht over een onvrijwillige opname dient u in bij het bestuur van de zorginstelling. Alle zorginstellingen die onder de BOPZ vallen beschikken over:

  • een klachtenprocedure
  • een klachtenreglement
  • een BOPZ-klachtencommissie

De klachtenprocedure beschrijft de gang van zaken bij klachten. Denk aan: hoe u uw klacht moet indienen en op welke termijn u een reactie krijgt. Het klachtreglement beschrijft welke regels er gelden bij klachten. De BOPZ-klachtencommissie is de commissie die uw klacht in behandeling neemt en onderzoekt. De commissie bestaat in elk geval uit een psychiater en een jurist.

Meer informatie

Meer informatie over de wet BOPZ leest u in de folder Over de wet Bopz van het CIZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend