Waar ligt de nadruk op bij de CE-markering?  

Antwoord:

De nadruk bij de CE-markering ligt op het testen. Bij de testen voor de CE-markering kan het gaan om de volgende basiseisen:

  • mechanische sterkte en stabiliteit;
  • brandveiligheid;
  • hygiëne, gezondheid en milieu;
  • gebruiksveiligheid;
  • geluidshinder;
  • energiebesparing en warmtebehoud;

Deze basiseisen zijn per productgroep uitgewerkt in Europese normen of goedkeuringen. Daarin staat welke producteigenschappen voor de CE-markering getest kunnen worden. De nationale bouwregelgeving van de landen waarin het product toegepast wordt, bepaalt uiteindelijk welke producteigenschappen daadwerkelijk getest moeten worden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend