Waar kan ik terecht met klachten over mijn pensioenfonds of levensverzekeraar?

Antwoord:

Hebt u een klacht over het gedrag van een medewerker bij uw pensioenfonds of levensverzekeraar? U kunt dan eerst proberen om deze klacht zelf op te lossen via de klachtenprocedure van de instelling. Komt u er niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie van het pensioenfonds of de levensverzekeraar.

Reglement

Gaat uw klacht over de manier waarop een pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of een verzekeraar) een regeling uitvoert? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen hierover.

Polis

Heeft u een klacht of geschil over een pensioenpolis die u of uw werkgever heeft gesloten met een verzekeraar, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Deze organisatie behandelt verzekeringstechnische klachten die bijvoorbeeld kunnen bestaan bij andere levensverzekeringen (zoals lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-05-2012

Stuur door aan een vriend