Waar kan ik terecht met een klacht over een dierenarts?  

Antwoord:

Leg uw klacht eerst voor aan de dierenarts zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollege. U kunt alleen een klacht indienen over slechte behandeling van een dier door een dierenarts. Dus bijvoorbeeld niet over een te hoge rekening.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2014

Stuur door aan een vriend