Waar kan ik terecht als ik op mijn werk te maken krijg met geweld?

Antwoord:

Uiteraard zou u daar op uw werk met een leidinggevende, de ondernemingsraad, een functionaris van personeelszaken, een bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon over moeten kunnen praten.

Uw werkgever is verplicht u een veilige werkomgeving te bieden. Op het Arboportaal staan maatregelen die uw werkgever kan nemen om agressie op het werk te voorkomen. De Inspectie SZW kan uw werkgever verplichten beleid te maken of aan te passen en maatregelen te treffen.

U kunt aangifte doen bij de politie om de dader aan te pakken. De politie vraagt dan uw toestemming om uw gegevens door te geven aan Slachtofferhulp Nederland. Een vrijwilliger van Slachtofferhulp neemt dan contact met u op. U kunt ook zelf contact opnemen met Slachtofferhulp.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend