Waar kan ik nakijken of een financiële instelling een vergunning heeft?

Antwoord:

U kunt op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of de instelling een vergunning van de AFM of De Nederlandsche Bank (DNB) heeft. Aan het register van de AFM is ook een waarschuwingslijst gekoppeld. Hierin vindt u de ondernemingen waarvan de AFM weet dat zij zich niet aan de regels houden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-07-2014

Stuur door aan een vriend