Waar kan ik informatie over de CAO krijgen?

Antwoord:

U kunt informatie over CAO’s vinden bij uw werkgever, brancheorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid.

Uw werkgever

Als een CAO van toepassing is, moet de werkgever dat in de arbeidsovereenkomst vermelden. De werkgever is verplicht de CAO ter inzage te geven.

Brancheorganisaties

Leden van een brancheorganisatie hebben meestal toegang tot de CAO via de website van deze organisatie. Zij kunnen ook een papieren versie van de CAO krijgen bij de organisatie.

Vakbonden en werkgeversorganisaties

Als u als werknemer lid bent van een vakbond, kunt u de CAO die voor u geldt, hier opvragen. U kunt ook bij de vakbond terecht voor inhoudelijke vragen over uw CAO. Informatie over uw CAO kunt u ook bij werkgeversorganisaties krijgen. Vakbonden en werkgeversorganisaties geven uitsluitend informatie aan hun leden. Sommige grote CAO's hebben een apart informatiepunt waar ook niet-leden terecht kunnen.

Overheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt de CAO’s die algemeen verbindend verklaard (AVV) zijn op internet beschikbaar. Het ministerie geeft verder geen informatie over de inhoud van CAO's. Dat doen de werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties die ze hebben afgesloten. Op een speciale website van het ministerie kunt u wel de teksten nalezen van alle CAO's die bij het ministerie van SZW zijn aangemeld.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend