Waar kan ik hulp krijgen als ik ongewenst zwanger ben?

Antwoord:

Bij een ongewenst zwangerschap kunt u terecht bij de stichting Ambulante Fiom. Het Fiom is de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders. Het Fiom biedt deskundige, neutrale informatie en hulp. Het Fiom heeft dus als uitgangspunt dat iedere ongewenst zwangere vrouw een weloverwogen keuze moet kunnen maken die past bij haar leven, waarden en toekomst.

Uiteraard kunt u bij ongewenste zwangerschap ook terecht bij uw huisarts.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-11-2014

Stuur door aan een vriend