Waar kan ik een onveilige wegsituatie melden, zoals onveilig kruispunt?

Antwoord:

Deze meldingen kunt u het beste voorleggen aan de wegbeheerder. Dit kan zijn:

  • de gemeente
  • de provincie
  • het waterschap
  • Rijkswaterstaat

Ook kunt u contact opnemen met de ANWB of met Veilig Verkeer Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-02-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend