Waar kan ik een klacht indienen over de kinderopvang van mijn kind?

Antwoord:

Klachten over de kinderopvangorganisatie of de gastouder van uw kind kunt u het beste eerst indienen bij het verblijf of het gastouderbureau. Als u geen reactie krijgt of u vindt dat uw klacht niet serieus wordt genomen, dan kunt u dan kunt u de Klachtencommissie of de Geschillencommissie Kinderopvang inschakelen.

Klachtenkamer

De stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) heeft een Klachtenkamer Kinderopvang. Als een kinderopvangcentrum of gastouderbureau bij de sKK is aangesloten, kunnen ouders of de oudercommissie een klacht indienen bij de Klachtenkamer Kinderopvang. Dit moet schriftelijk gebeuren of via het klachtenformulier op de website van de sKK.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een klacht over de kinderopvang of de gastouderopvang van uw kind, vindt u op de websites van de Geschillencommissie Kinderopvang en de sKK.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend